Zomerschool

Onnodig zittenblijven voorkomen

De afgelopen vier jaar is er door het gehele land geëxperimenteerd met zomerscholen. Een pilot door CNV Onderwijs en de VO-raad heeft zeer positieve resultaten opgeleverd. De Rijksuniversiteit Groningen heeft de effecten van deze pilot onderzocht. Daaruit blijkt dat van de 241 leerlingen die in 2017 een zomerschool volgden, 85% alsnog is overgegaan naar de volgende klas. Van die groep is 75% het volgende schooljaar opnieuw bevorderd. Met andere woorden, een zomerschool van één of twee weken kan een jaar zittenblijven voorkomen. Wij organiseren de volledige zomerschool of lenteschool voor uw kind of kinderen.

Lenteschool of Zomerschool?

De leraar van uw kind heeft u erop gewezen dat uw kind een mogelijkheid heeft om te blijven zitten mits er extra bijgestudeerd word in de lente of zomervakantie. voor één of twee vakken. Een Zomerschool is correctief. De rapportvergadering besluit dat de leerling is blijven zitten, maar dat hij/zij door het met goed gevolg afleggen van een eindtoets, toch bevorderd kan worden. Deze eindtoets vormt het sluitstuk van één of twee weken Zomerschool, na afloop van het schooljaar.

Hoe ziet de Lente-/Zomerschool eruit?

• Wij selecteren voor de zomerschool onze beste mensen. De zomerschoolbegeleidersgroep zal een mix zijn van onze beste managaers, examentrainers, huiswerkbegeleiders.
• Wij werken met een verhouding trainer-leerling van 1-op-6.
• De Lente-/Zomerschool duurt één of twee weken en vindt bij voorkeur plaats in de meivakantie of in de eerste weken van de zomervakantie. De lesdagen duren van 9.30 uur tot 15.30 uur.
• We werken met passend lesmateriaal verkregen van de docent van uw kind..
• Bij de Zomerschool: Een uitgestelde bevordering vindt plaats op basis van een eindtoets, in nauwe samenwerking met uw school en vakdocent.
• Heldere afspraken vooraf over de eindtoetsen en bevorderingseisen met school, ouders en leerlingen en begeleider van Huiswerkbegeleiding Schuilenburg
• Naast alleen leren gaan we ook met de leerlingen naar buiten. Want ook actief leren helpt! Soms zullen wij buiten ook lesgeven. Leren moet altijd leuk blijven!
• Leerling is gemotiveerd
• Leerling neemt lunch mee

Tarieven voor de Lente- of Zomerschool

De tarieven zijn all-in. Inclusief btw versnaperingen durende de dag.
1 week Lenteschool 245 euro per week
1 week zomerschool 279 euro
2 weken zomerschool 420 euro
2 weken Zomerschool
In kan uw kind langer naar de zomerschool komen. Neem contact met ons op als u van deze optie gebruik wilt maken.