Aanmelden

Aanmeld procedure:
Vul het aanmeldformulier in en één van onze medewerkers neemt binnen 48 uur contact met u op. Op basis van het ingevulde formulier en het contact, word u uitgenodigd voor een intake gesprek .

Er word een dag bepaald wanneer uw kind kan starten. Tijdens de intake wordt er kennis gemaakt en worden de sterke punten en de aandachtspunten van de leerling in kaart gebracht.

Na afloop van de eerste les communiceren we met u, hoe de les is bevallen. Is alles naar tevredenheid verlopen, dan selecteren we in samenspraak het ideale pakket en de juiste urenafname voor de leerling. Op voorkeur kunnen deze afspraken vastgelegd worden in een plan van aanpak op maat.Wij raden nieuwe leerlingen altijd minimaal 3 x per week huiswerkbegeleiding aan om zo snel in het ritme te komen!

Wij zijn ook zaterdags geopend. U kan er dus ook voor kiezen om meerdere uren op zaterdags af te nemen.

MELD NU AAN:
Aanmeldformulier

    Straat postcode

    Woonplaats

    Telefoonnummer